Kirkemusiker: Organist og Kantor samt Ekstern Organistassistent

Kim Thinggaard

Kontor i kirken:


Åboulevard 8 - øverste pulpitur over orglet
København N (ikke postadresse! - se nedenfor)

Postadresse:
Bethlehemskirken Menighedskontor
Tømrergade 9, 1
2200 København N


tlf. 61 46 51 85 - ingen sms eller tlf.svarer
bedst tirsdag-fredag kl. 11-11.45kantor@bethlehemskirken.dk

Træffetid 
træffes bedst tirsdag-fredag 11-11.50
på kontoret i kirken på øverste pulpitur - ring gerne inden du kommer!
Fridag mandag  


Organist og korleder ved Højmesser og særlige gudstjenester og kirkelige handlinger. Dog normalt ikke 2. søndag i måneden/Familiegudstjenester hvor rytmisk kirkemusiker Anna Kirkegaard Dysager medvirker, dvs. der er ikke orgel.
Kantor ved tidebønnerne i kirken i ugens løb (også organist ved aftensang lørdag).Han kan derfor i 2022 fejre 40 års jubilæum, hvilket af praktiske grunde markeres 29/1 2023 ved en festlig højmesse med Kyndelmissemotiv og udvidet kor.
Redigerer liturgisk materiale og menighedsprogrammer.
Har redigeret:
 - Bethlehems Sogn - 100 år - 1917 - 31/12 - 2017 ~ Bethlehemskirken 80 år 1938 - 13/2 - 2018 (nyt oplag)
 - Kirkens ikoner (2019)
 - Kirkens Tidebønner (2020 - liturgibog) 
 -  Præsentation af GUDSTJENESTER SØNDAGE OG SÆRLIGE DAGE med nadver med tekster, noder og billeder

 -  KIRKENS SÆRLIGE GUDSTJENESTER Epifani (Hellig Tre Konger) - Askeonsdag - Skærtorsdag - Påskenat med tekster og noder                                       

- KIRKENS SÆRLIGE GUDSTJENESTER II - Jul, Palmesøndag og Langfredag

- Har endvidere udgivet KANTORS KERUBHYMNER med russisk-ortodoks kirkemusik, som synges i kirken. Ny udgave 2022/23 udgives med tilskud fra menighedsrådet m.fl.

- KANTORS BIBELSKE PSALMER OG CANTICA TIL KIRKEÅRET til anglikansk sang (chant)

Redaktør af  Facebook-siden Oldkirkens Spiritualitet, hvor man lan læse aktuelle artikler om kirkeår og liturgi.
Han er pt. formand for Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk San g (stiftet 1965). Her har han redigeret en række tidebøger (se hjemmesiden). Han er også i bestyrelsen for Alban- og Sergijsamfundet Alban- og Sergijsamfundet, der står for Kirkevandringen i indre by. Han er oblat ved det anglikanske benediktinerkloster i Alton. Der arrangerer han ca. hver 2. år en retræte for danskere - har dog været på pause pga. Coronaen, og klostret er fortsat lukket for gæster.


Før ansættelsen ved Bk konstitueret organist ved Brøndbyøster og Lilllerød kirker (a 3 mdr) og Tåstrup Nykirke og Vigerslev kirke (11 hhv. 12 mdr.)
Han er gift med Inge, der er meget aktiv i kirken.
Axel Madsen og Ulrich Teuber var hans mentorer, bla. vedr. Bibelske Psalmer i gudstjenesten.


Ved særlige lejligheder (De Ni Læsninger, Epifani, Skærtorsdag, Påskenat, Påskedag, Pinsedag og Alle Helgen) medvirker

Ekstern organistassistent Morten Hinz                       

1978-2014   Organist ved Dragør kirke

1981           Kirkemusikalsk Diplomeksamen Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Morten kan kontaktes på hinz@stofanet.dk