Månedens gavegrafer

Her er gavestatus 2.kvartal 2023

 

Bethlehemsfællesskabet bekoster forskellige tiltag: 

Lørdagskirken, som hver 3.lørdag året rundt bespiser folk fra Nørrebro, som har brug for fællesskab. Her får de et møde dels med kirken, dels med hinanden. ca. 20-25.000 kr. - 

Alphakurset, som 1 gang om året - i et forløb på 10 uger - afholdes for at indføre mennesker i kristentroen. ca. 5.000 kr.

Sorggrupper , som afholdes 2 gange om året - i et forløb på 8 uger - afholdes for at hjælpe mennesker i sorg. ca. 1.000 kr. + aflønning.

Foskelligt andet: f.eks. åben kirke hver torsdag, hvor folk falder indenfor til en snak, stilhed, bøn....Fællesskabet hjælper også med at betale menighedslejr og Bethlehemslejren på Sommeroasen.

 

Vi aflønner

½ præst, som står til rådighed med personlige samtaler, arbejder med Tro og Lys blandt børn og unge med specielle kompetencer og så selvfølgelig gudstjenester - ca. 300.000 kr. om året

1 relationsmedarbejder á 10 t/ugl, som arbejder med sorggrupper, Jesusvejen-kurset samt personlige samtaler - ca. 90.000 kr. om året

1 ungdomsmedarbejder a 10 time/ugl, som tager sig af kirkens store børn dels 1 fredag om måneden og så børnekirken om søndagen. - ca. 70.000 kr. om året

 

Ulla Mollerup, kordegn og Bess Serner-Pedersen, formand for BF

Vi har indsamlet ialt: ca.185.000,- kr. i årets 2 første kvartaler. Det er mindre end vi har budgetteret med, idet vi her ½ år inde i 2023 burde have indsamlet 250.000 kr. SÅ VI ER MEGET BAGUD.

Vi ved ikke hvorfor, men een af grundene kunne være, at nogle af de faste givere, som gav op til 20.000 kr. om året ikke er mere. De er døde. Og een anden grund kunne være, at der er relativt mange medlemmer, som kun lige betaler de 200 kr., der er nødvendige for at være medlem. Det rækker simpelthen ikke. Vi bliver nød til at skrue op, hvis vi ønsker, at det, som er beskrevet ovenfor, skal blive ved. 

 

Har du fået indbetalt dit gavebidrag i 2023? 

For at være medlem af Bethlehemsfællesskabet skal du betale mindst 200 kr. om året. Men der er brug for at nogen betaler mere? Det er der mange, der gør! Kunne du overveje om DU også skal det?

 

Her er et lagkageudsnit. Det grønne område udgør de ca.185.000,- kr. som er indsamlet i de første 2 kvartaler af 2023. Det blå udgør det beløb, som vi skal indsamle i løbet af resten af året = 315.000 kr.

 

Disse søjler viser:


De grønne - det som vi har vedtaget, at vi vil indsamle
De blå - det som vi har indsamlet indtil nu i 2023
I kan se, at der er 4 måneder, hvor vi ikke har indsamlet det budgetterede.

 

Gavegrafen herunder viser, at vi vil ende med et underskud på ca.90.000 ved årets slutning, hvis vi fortsætter med at give gaver i samme niveau, som nu.