Månedens gavegrafer

Bethlehemssfællesskabets månedlige graf - dækker året 2023 - til og med november.

 

Vi har indsamlet ca. 392.500 kr. i gavebidrag indtil nu. Vi mangler altså at indsamle ca. 108.000 kr., som vi skal generere i december måned.

Vi er altså meget bagud.

 

Det kan der være forskellige grunde til: Nogle af vores faste givere, som har givet ca. 20.000 om året, er døde. Den er nok een af grundene. En anden grund kunne være, at der er ret mange, som kun betaler vores absolutte minimum på 200 kr. om året - for at være medlem. 

Der er brug for at flere melder sig til at giver mere end minimum. Kunne det være dig?

 

 

 

Hvad bruger vi pengene på?

Lønninger til

½ præst, som varetager Tro og lys arbejdet for børn og unge med særlige behov.

1 ungdomsmedarbejder (10 timer/ugl), som tager sig af juniorebørnene.

1 relationsmedarbejder (10 timer/ugl), som bl.a. leder sorggrupper i kirken.

 

Forskellige tiltag:

f.eks. Alphakurser, lørdagskirke med bespisning af ensomme, åben kirke hver torsdag og børnekor.

 

Hvis du synes dette skal blive ved med at være i kirken, så overvej at øge dit månedlige bidrag.

 

 

 

 

Lagkagegrafen her nedenfor viser i det blå felt, hvad vi mangler at indsamle i 2023.

 

Søjlegrafen viser måned for måned hvad vi har givet (blå søjle), sat op imod hvad vi forventede (grøn søjle). Den gule søjle er det vi plejer at få i december.

 

Den nederst graf viser hvad vi vil komme til at mangle, når året er omme - nemlig ca. 40.000 kr., hvis vi ikke lægger lidt ekstra hver i sær!