Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådet ved kirken består af seks valgte personer, suppleanter og kirkens præster. Desuden deltager kirkeværge og personalerepræsentant ofte ved rådets møder.

Menighedsrådet varetager kirkens drift. Der afholdes valg til menighedsrådet hvert andet år.

Menighedsrådet afholder et årligt, i september/oktober, orienteringsmøde hvor rådets arbejde præsenteres og budgetter og økonomi gennemgås. Se i kirkens kalender og her på hjemmesiden hvornår næste orienteringsmøde afholdes.

   Menighedsrådsmøder