AlphakurserAlpha 

 

Alpha er 10 onsdage med oplæg og åbne samtaler om tro og meningen med livet.

En del kirker tilbyder kurset. 

Bethlehemskirken har ikke Alpha i foråret 2024.

 

Hvad er Alpha?

Alpha  er 10 aftner, hvor vi udforsker tro, mening og eksistens sammen. Midtvejs har vi en halv week-end. Vi tager udgangspunkt i kristendommen, og undersøger det på en autentisk og åben måde. Der er plads til alle holdninger og meninger – og der er ingen forkerte spørgsmål. 

Hvem kan være med?

Alle! Alpha er for alle, der har lyst til at stille de store spørgsmål.

Hvad sker der til Alpha? 

Når du kommer starter det med aftensmad. Så ser vi et videoklip eller høre en oplæg om aftenens tema, det kan f.eks. være 'Hvem er Jesus' eller 'Hvordan kan jeg bede?' Se alle emnerne nedenfor. Bagefter bliver vi delt ud i mindre grupper, hvor vi snakker sammen om temaet.

Må jeg være med, selvom jeg ikke tror på Gud?

Ja, bestemt. Du behøver ikke have en bestemt religiøs overbevisning eller kende til kirke. Til Alpha er der plads til at komme, som du er, og med de tanker du har. 

Skal man være med til alle 10 gange? 

Du behøver ikke være med til alle aftner, men det er du meget velkommen til. De første tre aftner er åbne for alle. 

 

Hvis du vil vide mere kan du tage kontakt til sognepræst Martin Drengsgaard på 2087 8657

Red. DKM marts 2024

En aften på Alpha er opbygget således:


består normalt af 3 elementer:


1. aftensmad 
2. en tale
3. grupper med samtale og kaffe


Varer ialt lidt mindre end 2 timer - små pauser undervejs

 


Det koster ikke noget at deltage i kurset.

De emner, som tages op er:

Introaften: Er der mere i livet end vi tror?

1. Hvem er Jesus?

2. Hvorfor døde Jesus?

3. Hvordan kan jeg tro??

4. Hvorfor og hvordan kan jeg bede? 

5. Hvorfor og hvordan kan jeg læse biblen?

6. Hvordan leder Gud os i dag?

 Et helt døgn om Helligånden: Hvem er han, hvad gør han.... et helt døgn eller en lørdag.

7. Hvordan kan jeg modstå det onde?

8. Hvordan fortæller jeg det til andre?

9. Helbreder Gud i dag?

10. Hvad med kirken?

evt. afsluttende fest 

 

 

     Frivillige hænder

Der er brug for mange frivillige hænder af forskellig slags på Alpha. Nogle opgaver kræver, at man deltager hver gang – nogle opgaver kan løses en gang imellem:

  • Gruppeleder og gruppehjælper (skal være tilstede hver gang)

  • Madlavning og opvask (kan være i turnus med andre)

  • Oplægsholder (en enkelt gang på et kursus)

  • Lovsangsleder (hver gang eller i turnus med én anden)

  • Hjælper til at stille op og rydde op (kan være i turnus med andre)

  • Forbøn (mens aftenen afvikles - kan være hjemmefra) 

Alpha-aftenen starter kl.18.30 og slutter kl. 21.00, men de frivillige hænder kommer kl.17 og er færdige kl. 21.30.

   Alphakurser