Relationsmedarbejder

Bente Lundbak Pihl
Menighedskontoret
Tømrergade 9, 1
2200 København N

relation@bethlehemskirken.dk 
tlf.: 6047 4390

 

Om Bente

Bente Pihl er ansat 10 timer ugtl. af Bethlehemsfællesskabet til at varetage opgaver i kirken indenfor åndelig medvandring, åndelig vejledning og opsøgende relationsarbejde, med fokus på at hjælpe mennesker til at modnes i relationen til Gud, sig selv og andre mennesker.

 

Hvis du ønsker åndelig medvandringssamtale, åndelig vejledning, eller bare at blive lyttet til, er du velkommen til at kontakte Bente mhp. nærmere aftale. Bente tilbyder normalt samtaler fredag hele dagen, i samtalerummet i tømrergade 9, 1. sal, eller det kan være på en gåtur. Det er også muligt at lave aftale på andre dage.

Bente leder desuden en sorggruppe i kirken som mødes hver 14. dag, hvis der er deltagere nok til en gruppe. Hvis ikke, tilbyder hun individuelle samtaler, indtil der er nok til en gruppe.

 

Bente har også andre opgaver:

Afsøgning af fængselstjeneste i relation til Cafe Exit og evt. samarbejde mellem kirken og dette arbejde, Projekt Jesusvejen, et discipelskabsforløb med afsæt i Saligprisningerne i samarbejde med præst og lovsangsleder Torsten B Nielsen og Byens valgmenighed.


Bente har tidligere arbejdet som sygeplejerske i 27 år, mange af årene i psykiatrien. Har sideløbende arbejdet som sjælesørger/åndelig medvandrer siden 2000. Har gennemgået Ignatius af Loyolas 30 åndelige øvelser på Ådalen Retrætecenter. Er dgl. leder på deltid for Den Lyttende Kirke; her er fokus på træning af lyttefærdigheder, aktiv refleksiv lytning og spejling. Er tilknyttet en åndelig vejleder fra anden kirkesammenhæng og går fast til samtaler med fokus på egen vandring.