Hvem er vi?

Den Lyttende Kirke (DLK) stammer fra

England og Christian Listeners.

 


Tilbage i 1985, viste Gud Biskop Morris Maddock og hans kone Anne,det
fundamentalt vigtige i, at være en god lytter. De lyttede til Gud og tog action.


De spurgte  Anne Long, om hun ville udvikle ”Christian Listeners” –
et træningskursus for lokalbaserede grupper.
Ved at lære at lytte til mennesker og til Gud, skulle de stå til rådighed
for præster, læger og social arbejdere.


Som forberedelse til opgaven og 'bevæbnet' med bibelen og en tom notesbog,
tog hun ud til et kloster i Kent og gik i gang med at lytte. Tidligt en morgen, da
hun vandrede rundt på frosne marker, kom der et enkelt klart billede af Kristus
op foran hendes sinds øje.

'Først virkede det til at være en slags traditionelt ansigt, som man kan se illustreret i mange bibler, men da jeg kiggede nøjere efter, så jeg, at der var noget galt med hans ører. De var små, så visne ud, hang slaskende matte ned i stedet for åbne og opmærksomme. Det var som om Gud sagde: 'Det er, hvad der ofte sker i min Kirke, Jesu Kristi legeme. Men jeg ønsker mennesker, der vil lytte til hinanden, lytte til deres lokalsamfund, lytte til min verden og lytte til mig. Jeg ønsker at ørerne på mit legeme må fungere ordentligt/korrekt.'


Det er dette grundlag, som DLK arbejder ud fra.

 DLK har en tæt forbindelse til Acorn Christian Healing Foundation , hvor Christian Listeners hører hjemme. (foto)


I DK har vi et tæt samarbejde med IML og Bethlehemskirken.
Vi ser os som sendt til hele kirken i DK og dermed tværkirkelige.


Vi ønsker også at stille os til rådighed for folk, som ikke ser sig
selv som en del af kirken. Jesus er vores forbillede!

Medarbejdere i DLK er blandt andre: Bente Lundbak Pihl (dgl. leder), Pia Vanting Iversen og Birte Christensen


DLK glæder sig over, at være med til at bære den vision, som Gud gav Anne Long, Morris og Anne,  videre rundt i DK. 
Hvor som helst Gud baner vejen og døre bliver åbnet. Vi må alle arbejde med på, at hans legeme bygges op…..


Se Den Lyttende Kirke  &  Christian Llisteners

   Den Lyttende Kirke