Bethlehemsfællesskabets arbejde

Et rummeligt og mangfoldigt fællesskab


Vi arbejder på at vi skal være et mangfoldigt og rummeligt fællesskab. I dette fællesskab ønsker vi at værdsætte og opmuntre hinanden i at bruge vores forskellige talenter og gaver til fælles glæde og gavn. På den måde kan vi sammen rumme Kristi fylde og udtrykke hans legemes mangfoldighed - alt efter hvad vi nu er begavede med i vores fællesskab i Bethlehem.Ledelse af fællesskabet


For at et sådant rummeligt fællesskab kan udvikles og trives, er det vigtigt, at ledelsen både er tydelig, bred og flad. Med det menes, at alle i menigheden, som har en ledelsesopgave på et eller andet plan, skal være med til at formidle og bære BF værdier og visioner frem.

Tydelig:
Vi arbejder på at være tydelige omkring, hvad vi står for og hvilken menighed vi vil være.
Først og fremmest skal vi være tydelige omkring vores arv.


Arven er at være et fællesskab præget af:
    • klassisk og orthodoks kristen tro med en klar Kristuscentrering og en livsbekræftende skabelsesforkyndelse.
    • en stærk helligåndsteologi, der vægtlægger nådegavernes brug, det almindelige præstedømme og forkyndelsen af Guds indgribende nærvær i menneskers liv.
Bred: 
Men det betyder også, at vi anerkender hinandens kaldelse og bærer hinandens byrder. Derfor er vi ikke top-styrede, men søger en bred og mangesidet ledelse, hvor forskellige talenter og evner kommer i spil.


Nogle er gode til  struktur og store linier, andre er gode til de personlige relationer.
Nogle er gode til tal, andre til teologi.
Nogle er gode til det musiske og skønne, andre til det praktiske og tjenende.


Vi har mange muligheder for at gøre BF til et godt sted at være og vi har som ledelse brug for hinanden, for at have øje for det hele.

Flad:
Vi ønsker også at ledelsen skal være flad. Der skal være kort fra det enkelte medlem til en i ledelsen. Og der skal være kort fra idé til handling. Derfor vil vi meget gerne opmuntre til en initiativ-kultur, hvor man frimodigt går i gang, når man får en god idé, finder et par ligesindede og ser hvordan det udvikler sig.


Vi ønsker, at der skal være så lidt bureaukrati som muligt omkring gennemførelsen af gode ideer, så længe de ikke strider mod fællesskabets fælles værdier.


Vi vil i ledelsen meget gerne høre, hvis du går og drømmer om noget nyt og spændende!