Menighedsdag

Årsmødet  lørdag d. 9. september 2023 kl.12.30-21

Afholdes i Bethlehemskirken/menighedshuset


Hvert år en lørdag i begyndelsen af september afholder Bethlehemsfællesskabet (BF) en menighedsdag, hvor vi har fest for alle aldre i menigheden. 
Dagen bliver tilrettelagt med forskellige programpunkter – også for børn.
Hvis du kommer i kirken, så kom uanset om du er medlem af BF eller ej. Det er en god mulighed for at få en fornemmelse af fællesskabet.


I dagen indgår Bethlehems Fællesskabets Årsmøde med Årsberetning fra BFR-Formanden og en hilsen fra MR-formanden, regnskabsgodkendelse, budgetgodkendelser og kaldelse af Fællesskabets ledelse (BFR, BFMR og BFP).I år skal vi være sammen under overskriften ”Gudstjeneste for alle”.

Vi skal lytte til hinandens ønsker og drømme for menigheden. Vi er forskellige, men gennem den indbyrdes kærlighed skal vi skabe plads til os alle. Inden årsmødet er det en god idé at læse om De 7 spirituelle veje af Martin Drengsgaard samt 2 dokumenter fra Ole Skjerbæk Madsen om gudstjenesten. Gå ind på linket her.

 

Dagen er delt ind i 3 dele:

    • Procesdel: om ”Gudstjeneste for alle”
    • Årsmøde for Bethlehemsfællesskabet (BF), hvor BFR forelægger årsrapport og MR-formanden kommer med en hilsen. BFR fremlægger årsregnskab og budget, og der skal kaldes medlemmer til BFs fælles ledelse (BFR, BFMR og BFP)
    • Hygge og samvær: Aftensmad og fælles introduceret dans (les lanciers)

Børnene
Der bliver også noget for børn. Vanløse IMU kommer og tager sig af vores børn. Hvis det bliver godt vejr, gør de det i gården. Hvis det regner, tager de i Eksperimentariet. 

Børneprogrammet starter kl. 12.30.

 

-------------------------
Dagens program er:

-------------------------

kl. 12.30: børnenes program begynder

kl. 12.45-15.00: 
Procesdelen
Vi starter med ½ times lovsang og bøn for menigheden og for Nørrebro.
Vi bliver ledt gennem en proces om gudstjenesten 

kl. 15.00-15.30: 
Kaffepause

kl. 15.30-17.30:
Årsmøde med godkendelse af rapporter, regnskab/budget godkendelser samt kaldelse af BFs ledelse.

kl. 17.30-17.45:                          
Pause

kl. 17.45-21.00:
Aftensang, og derefter aftensmad fordelt over hele huset

 

Opgaver:


For at få dagen til at hænge sammen, er det nødvendigt, at de, der kommer, melder sig til mindst 1 opgave i løbet af dagen.

Det kan evt. være: FØR:  Bage kage hjemmefra eller stille sal op eller ordne lyd/teknik eller dække kaffebord og lave kaffe til første pauseUNDER: Rydde ud efter kaffen eller dække bord til aftensmaden eller servere maden eller rydde ud efter maden.EFTER: Hjælpe med at rydde op til sidst (færdig med oprydning kl.21.00 senest) 

 

Pris 2023:           


150 kr. for voksne og 100 kr. for børn
familepris max. 500 kr.


Hvis det kniber, så betal, så meget du kan.

Tilmelding senest 4.sept.
Betal og tilmeld dig dagen via linket her:
Du kan IKKE betale med MobilePay.

Du kan downloade en flyer om dagen her her

Yderligere Info:
Martin Drengsgaard: sognepraest@bethlehemskirken.dk
Nanna Lollike: formandmr@bethlehemskirken.dk

BF’s årsmøde


Medlemmerne af BFs fælles ledelse (BFR, BFMR og BFP) skal kaldes hvert år. BFR indstiller medlemmerne af ledelsen til BF og de der får mindst 50 % af Bethlehemsfællesskabets medlemmers ja-stemmer betragtes som kaldet til ledelsen.For at kunne give sin stemme, * skal man være medlem af BF senest 2 mdr. før mødet (få en blanket af BFRs formand), * få en snak med een af præsterne samt * indbetale mindst 200 kr. - indbetal før dagen:  Skriv: gave og navn og regnskabsnumret på 4 cifre.  BFs bankkonto: 
Medlemmerne af BFR sidder i rådet et år ad gangen. Rådet består af mellem 5 og 7 personer. Alle medlemmer i BF kan foreslå personer til BFR – forslag dertil og til dagsordenen skal være BFR i hænde senest 14 dage før årsmødet.
Dagsorden for årsmødet kan ses på hjemmesiden underkontakt/Bethlehemsfællesskabet/BF Årsmøder

   Menighedsdag