Navneændring

Navneændring og navneændring på bryllupsdagen kan foretages ved indgivelse af en anmeldelse til kordegnekontoret i det sogn, hvor man har bopæl.


Regler om navneændring, om hvornår der skal betales navneændringsgebyr og hvornår der er mulighed for at anmelde navneændring med Nem-id findes på www.personregistrering.dk. Her kan blanket til brug ved anmeldelsen også udskrives fra. På www.familieretshuset.dk findes yderlig vejledning.


Man er også altid velkommen til at søge vejledning på sit lokale kordegnekontor.