Privatlivspolitik

Her er Bethlehemsfællesskabets politik vedr. beskyttelse af persondata. Det er den foreløbige ordlyd. Der arbejdes på at forbedre ordlyden.

 

Privatlivspolitik 

Dette er en orientering om, hvordan vi (Bethlehems Fællesskabet "BF"), som organisation, håndterer informationer om jer, personer der er i kontakt med fællesskabet. Formålet med struktur og procedurer er at minimere risiko for misbrug.

Der er forskellige kontaktflader, hvor vi (BF) modtager oplysninger, der kan identificere personer. Da BF er et religiøst fællesskab, betragtes information om denne kontakt i sig selv for værende personfølsom information.

 

Du kan være i kontakt med BF på forskellige måder.

·       Nyhedsbrev

·       Medlemskab

·       Giver

·       Ven af BF, dette er ofte tidligere medlemmer, der er flyttet fra området.

 

Som en del af proceduren, er der forskellige arkiver der indeholder informationer.

·       Medlemsmappe:  Indeholde medlemsblanketterne

·       Medlemsliste:      Regneark med medlemmerne listet.

·       Kontaktliste:       Liste indeholder modtagere af nyhedsbreve.

 

Nyhedsbrev 

Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet bliver din e-mail registreret i en kontaktliste på en server hos vores udbyder.

På e-mailen med nyhedsbrevet finder du et link ,hvor du kan afbestille nyhedsbrevet.

Der er en række frivillige fra kirken, der har adgang til Kontaktlisten og de er beviste om at denne liste er fortrolig.

Churchdesk (Vores Internetudbyder) har indgået en samarbejdsaftale angående sikringen af personfølsomme oplysninger.

 

Medlemskab.

Du kan blive medlem af Bethlehemskirkens fællesskab (BF). Ved tilmelding udfyldes en medlemsblanket, hvorpå du angiver de relevante oplysninger. BF-Rådets formand, eller administrator, tilføjer din blanket til medlemsmappen. 

Medlemsmappen er en fysisk A4 mappe, der indeholder en blanket for hvert medlem.

Denne er tilgængelig for foreningens formand og kasserer til de procedurer er påkrævet adgang til medlemsinformationer. 

I digitalform gemt på et USB lager, der kun er forbundet online i forbindelse med udførelse af procedurer, ligger medlemslisten i form af en regneark.

Medlemskabet markeres i Kontaktlisten, for at kunne sende informationer til medlemmerne.

 

Gaver 

Når du giver gaver til organisationen, skal det registreres med dit CPR nummer, for at du kan få skattefradrag for gaven. Informationer om gaver og cpr-numre håndteres af foreningens formand, økonomiansvarlig samt vores revisionsselskab.

Disse data gemmes ud fra den tidsperiode, der er bestemt for gældende lovgivning om skat og regnskab (5 år bagud).

 

Tilmeldingslister 

I forbindelse med arrangementer i foreningen, vil der være tilmeldinger, hvor du giver specifikke informationer. Disse lister informationer slettes efter et år.

 

Frivillig lister 

Vi annoncerer efter frivillige til forskellige opgaver. Du melder dig ofte med navn og evt. et telefon nummer. Disse informationer vil være synlige indtil perioden, hvor der søges frivillige til er forbi. Herefter vil sedlen med listen blive destrueret.

 

Sletning af data. 

Du har mulighed for at få slettet de data vi som forening har indsamlet om dig. Det er vores mål at opbevare et minimum af informationer. 

Hvis du melder dig ud af foreningen, vil du blive slette fra den digitale medlemsliste, din medlemsblanket vil blive makuleret og markering en om dit medlemskab i mail listen bliver slettet.  

 

Denne politik er senest opdateret 21.06.2018