BF's årsmøder

Dagsorden i følge vedtægterne til BF's årsmøde :

Referater ligger her nedenfor

 

1. BF's Årsberetning og visioner for fremtiden - se link nedenfor.

2. Menighedsrådet orienterer

3. BF's regnskab fremlægges til godkendelse - se link nedenfor

4. Budget for kommende kalenderår fremlægges til godkendelse. Budget 2024 samt revideret 2023 se nedenfor

5. Kaldelse af BFRs medlemmer:

forslag til kandidater skal sendes til formandbfr@bethlehemskirken.dk inden d.20.august. Kandidaternes navne offentliggøres 1 uge før årsmødet.

6. Kaldelse af præster: Kandidaterne offentliggøres 1 uge før årsmødet

7. Kaldelse af BFs valgte menighedsrådsmedlemmer :

forslag til kandidater skal sendes til formandbfr@bethlehemskirken.dk inden d.20.august. Kandidaternes navne offentliggøres 1 uge før årsmødet.

8. Forslag fra medlemmer: Skal sendes til formandbfr@bethlehemskirken.dk senst d.20.august. Offentliggøres 1 uge før årsmødet.

9. Forelæggelse af vedtægtsændringer

Ledelsen foreslår ændring af:

§  5.6.1  som for nuværende lyder: "BFR består af 5-7 medlemmer." foreslåes ændret til: " BFR består af 5-10 medlemmer."

Grunden er, at vi ønsker at ændre ledelsesstrukturen, således at samtlige BFR-medlemmer bliver lig med samtlige MR-medlemmer. Det implicerer, at BFR-medlemmerne i praksis binder sig for 2 årige-perioder følgende MRs valgperiode.

10. evt

Referat af BF.årsmøde 2023 - find årsberetning, regnksab 2022 og budgetforslag 2024 i disse link.

Referat af BF.årsmøde 2022 - find årsberetning, regnskab 2021 og budgetforslag 2023 i disse link.

Referat af BF's årsmøde 2021 - find årsberetning, regnskab 2020 og budgetforslag 2021 og 2022 i disse link

Referat af BF's årsmøde 2020 - find årsberetning, regnskab 2019 og budgetforslag 2020 og 2021 i disse link

Referat af BF's årsmøde 2019 find årsberetningen i menuen til venstre de andre bilag ses ovenfor

Referat af BF's årsmøde 2018

Referat af BF's årsmøde 2017

Referat af BF's årsmøde 2016

Referat af BF's årsmøde 2015

Referat af BF's årsmøde 2014

Referat af BF's årsmøde 2013

   Menighedsdag