Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Højmesser

Hver søndag er der højmesse Bethlehemskirken kl. 10.00.

Den rummer liturgisk vekselsang, salmer, prædiken. rytmiske lovsange, bøn og forbøn og selvfølgelig nadver.
 
En gudstjeneste i Bethlehemskirken forsøger at sammenholde tradition og højtid med frihed i tilbedelse, nærvær og fællesskab. Ved gudstjenesten er folk fra menigheden aktivt involveret bl.a. ved læsning af bibeltekster, ledelse af lovsang og bøn.
 
Under prædikenen er der søndagsskole for børnene. Børnene går ud under prædiken og kommer tilbage i kirken til nadveren.
 
Forud for hver gudstjeneste er der skriftemål kl. 9.30.
Her er der mulighed for at bekende synd og for at modtage tilsigelse af syndernes forladelse.

Højmesser