et tilbud om gratis middag,

godt fællesskab og

en kort gudstjeneste

 

 

Hvem kommer?

mennesker, som enten kan være hjemløse, ensomme eller socialt udsatte
Der kommer gennemsnitligt 40 mennesker, men når der er julefest i december, samles der ca. 75. Midt i juni er der sommerudflugt i lejet bus.
 

Hvor og hvornår

Afholdes i Bethlehemskirkens menighedssal 
Afholdes ca. hver tredje lørdag i Bethlehemskirken.
Kører i turnus med to andre kirker på Nørrebro.
 

Drives ved

frivillige gaver og donationer fra forskellige fonde, bl.a. Trygfonden, Ole Kirk´s Fond og LauritzenFonden. Lørdagskirkens medarbejdere er udelukkende frivillige. Det gælder såvel kokkene som de personer, der møder op til servering, opvask og oprydning. Prædikanterne til gudstjenesten er forskellige præster og lægfolk, som også er der på frivillig basis.
 
 

Kontaktperson og yderligere oplysninger:

Bethlehemskirken: Ulla Frydkjær, mobil: 61300710 mail: ufrydkjaer@it.dk

Københavnerkirken: Natasja Michael, mobil 2629 6040, mail: nataschine@hotmail.com

Evangelisk Luthersk Mission: Karen Storgaard, mobil 6092 9941 mail: kjst@email.dk