Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)
© josephine blay

Babysalmesang

Bethlehemskirken tilbyder jævnligt forløb med babysalmesang.

Læs mere på Bethlehemskirkens børneblog; Gud ske tak og sjov