Fokus på at lytte

Kære menighed

 

Den Lyttende Kirke holder sabbatsår for Herren, i dette år 2024.

 

Jeg er efter megen bøn og lytten og venten  hos Gud, for Den Lyttende Kirke (og flere har bedt med - dem der fast beder for arbejdet) kommet til den overbevisning at Gud ønsker at vi skal holde et sabbatsår. Hvile. Slippe. Og ved denne lejlighed, også stoppe vores samarbejdsaftale med Areopagos. Ikke fordi vi ikke kan lide dem, for det kan vi. ❤ Men det er lige nu tiden for det. 

 

Der har længe været et pres på de få af os, der mest har med arbejdet at gøre. Der har været for mange opgaver, til for få ressourcer. Jeg har oplevet min begrænsning i at stå for alene om lederansvaret. Jeg har længe savnet og ønsket at vi var flere om at bære arbejdet sammen. Jeg har været ærlig ind for Gud med disse ting. Jeg har ikke altid vidst hvad jeg skulle gøre.

 

Guds svar til os i en verden med stor hastighed og pres fra mange sider, er at vi skal huske at hvile. Erkende vores begrænsning og lytte efter, hvornår det er tid til at stoppe op for at hvile. Pete Scazerro peger i sin bog, ’Emotionally Healthy Spirituality’ kap. 6, på det faktum, at i de 10 bud, er det bud der fylder allermest i tekst, buddet om at holde hviledagen hellig.  Han konkluderer at det må være noget Gud mener er vigtigt for os!!! Og som han skriver, når vi stopper og hviler, respekterer vi vores menneskelighed og Guds billede i os. (Kapitlet og bogen kan anbefales) Jeg tror det er så vigtigt og sandt.

 

Jeg er overbevist om, at Gud ikke ønsker arbejdet skal stoppe. Jeg fornemmer han ønsker vi skal stoppe op og hvile, finde ind i stilheden sammen med ham. Slippe. Overgive DLK til ham. Tage imod ny næring og kraft fra ham. Hvile i visheden om at han tager over. Så det vil vi gøre, i tillid til at han holder Den Lyttende Kirke i sine hænder. Og at han gør hvad han vil. Måtte vi forstå det vi har brug for at forstå, så vi kan følge ham. Vi går ind i dette år med stor tak til Gud for alt det han har givet os og mange andre mennesker. Med tak for hvilen. Det føles så kærligt og så godt. Det følger vi med dyb taknemmelighed, og vi er spændte på at se hvad dette år vil bringe, og på hvad han vil gøre.

 

Det er med en vis frygt og bæven at vi slipper, for hvad vil der ske? Og også sorgfuldt, i forhold til alle dem der gerne ville have været på kursus. Men det er mit håb og bøn, at noget nyt må vokse frem, om Gud vil det, så der kommer nye muligheder for mange flere ❤ Så vi lægger arbejdet ned i 2024. Vi lægger det hen til Gud. I tillid til at han holder det og værner det. ’Maskinrummet’ i Den Lyttende Kirke bliver stille.

 

Tilgengæld vil vi glæde os over og takke Gud, for alt det han har givet os i Danmark igennem Den Lyttende Kirke, Christian Listeners International, Acorn Christian Healing Foundation, gennem Bethlehemskirken, som altid har støtte arbejdet, gennem Areopagos og gode medvandrere der og gennem mennesker der i årevis har støttet med bøn, med økomoni, med tid, med ører der lytter og hænder der giver, hjerter der brænder. Stor tak i vores hjerter

 

Rigtig mange mennesker har hen over de sidste 18 år, været på vores kurser og fået ny inspiration ind i deres liv, til deres relationer, til dem selv og deres spiritualitet.  Også os der har stået med det daglige arbejde, er igen og igen blevet dybt berørt over det vi har set i vores eget og andres liv. Det er et vidnesbyrd for os om en stor og kærlig Gud!

 

Derfor vil vi, Den Lyttende Kirke, holde en taknemmeligheds fest og fejring lørdag d. 9/3 fra 13-17 her i Bethlehemskirken med efterfølgende kaffebordsbuffet i menighedssalen. 

Vi vil takke Gud for han godhed, kærlighed og visdom. Takke for alt det han har givet os og takke ham for at han i sin godhed lærer os og minder os om, at vi skal huske at hvile. At arbejdet altid skal forgå i en vekslen med hvile. Arbejde-hvile. Arbejde-hvile. Jeg håber også dagen skal fyldes af fortællinger om erfaringer af hvad Gud har givet rundt omkring i vores liv og på vores vandring.

 

Enhver i Bethlehemskirken som kunne have lyst til at deltage, er hjertelig velkommen til denne fejring. Det ville glæde os.

 

Når året er gået, vil der blive en opfølgende samling  i januar 2025. Det bliver spændende at se hvad Gud vil gøre.

 

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på mobil 60474390

 

Kærlig hilsen

Bente Lundbak Pihl

Daglig leder og projektleder af Den Lyttende Kirke

9 dage endnu…..

 

 

 

 

 

Der vil stadig rundt omkring være folk der tilbyder lytning.

                                                                   Det er dog ikke organiseret af Den Lyttende Kirke med vi glæder os over det 

 

                                                                                         Lyttetjenester tilbyder rum, tryghed og respekt for det, du har brug for at tale om.

At blive lyttet til, kan hjælpe dig med at bevæge dig fremad ved at: *du får mulighed for at tale om det, der fylder indeni dig *hjælpe dig til at blive mere klar over dine følelser i en sag *hjælpe dig til at tænke klart *bekræfte dig ved at blive reflekteret tilbage med dine egne ord på, hvad du fortæller Dette kan bl.a være en hjælp hvis du har brug for at træffe svære valg *har brug for at finde ud af, hvad du tænker og føler om en situation *føler ensomhed og har brug for at snakke med nogen *eller andet. Vi beder gerne en bøn indover det du talte om, til slut. Vi respekterer og lytter under tavshedspligt.

                                                                     "Det er en ubetalelig gave at blive lyttet til.....og hørt" Anne Long