Vielse

Ønsker man at blive viet i Bethlehemskirken kan man henvende sig til vores kordegnekontor eller til en af kirkens præster for at aftale nærmere vedr. en dato for vielsen og en samtale med præsten.

Inden vielsen skal man fra sin kommune fremskaffe en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel på vielsestidspunktet.

En vielse i folkekirken er kun juridisk gyldig hvis mindst den ene er medlem af folkekirken.

   Højmesser og familiegudstjenester