Højmesser

Hver søndag er der højmesse Bethlehemskirken kl. 10.00.


Den rummer liturgisk vekselsang, salmer, prædiken. rytmiske lovsange, bøn og forbøn og selvfølgelig nadver.


En gudstjeneste i Bethlehemskirken forsøger at sammenholde tradition og højtid med frihed i tilbedelse, nærvær og fællesskab. Ved gudstjenesten er folk fra menigheden aktivt involveret bl.a. ved læsning af bibeltekster, ledelse af lovsang og bøn.


Under prædikenen er der børnekirke for børnene. Børnene går ud under prædiken og kommer tilbage i kirken til nadveren.


Forud for hver gudstjeneste er der skriftemål kl. 9.30.
Her er der mulighed for at bekende synd og for at modtage tilsigelse af syndernes forladelse.

    Frivillige hænder

Under kirkens gudstjenester er der mange frivillige i aktion. F.eks. ved oplæsning af bibelteksterne, forbøn, tjeneste ved alteret, velkomstgruppe mm. Det gælder såvel Højmesser, som andre typer af gudstjenester.

 

Velkomstgruppen  

En eller to ”velkommere” møder kl. ca. 9.30- 9.45 på søndage før gudstjenesten. Alle kirkegængere bydes velkommen og får udleveret relevant materiale (salmebøger, informationsark, mv.), gøres opmærksom på skærmene og vises til rette efter behov. 

”Velkommerne” er desuden til rådighed umiddelbart efter gudstjenesten og ved kirkekaffen og forsøger at skabe kontakt til især nye kirkegængere. 

”Velkommerne” har tjeneste ca. én gang om måneden. Der laves en mødeplan for ½ år ad gangen. Der holdes sommerferie i juli og august.

Har du lyst at være med kontakt: Inge Thinggaard, imthinggaard@gmail.com eller tlf. 21683576

 

Forbøn

 

Oplæsning

Det er frivillige, der står for episteltekstens oplæsning ved gudstjenesterne i Bethlehemskirken. Tjenestens opgave er:

* at læse søndagens tekst op ved mikrofonen,

* gå med lys ved nadveren og herunder finde en medvandrer til dette og

* at vaske alterbægre op efter nadveren.

Som forberedelse gælder det, at have gennemlæst/oplæst teksten nogle gange, så man forstår teksten og kan gengive den på den bedst mulige måde.

Det spændende ved tjenesten er, at man formidler bibelens ord direkte, og at dette ord måske netop er det, som Helligånden bruger til at velsigne tilhørerne med.

 

Man har tjeneste 1-2 gange i kvartalet.

Hvis du er interesseret, er du velkommen til at henvende dig til mig:

Maria Irvall på maria.danborg@hotmail.com - eller gribe fat i mig ved en gudstjeneste.Kirkekaffe

forberedelse


Kontakt Bente Pihl 6047 4390 eller læs mere på kirkekaffe-listen, som hænger i menighedshuset.

   Højmesser