Ind- og udmeldelse af folkekirken

Indmeldelse

Grundlaget for at kunne blive optaget i folkekirken er, at man er døbt med en kristen dåb (døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn). Denne dåb kan godt have fundet sted i en anden kristen kirke end folkekirken.

Det er aldrig forsent at blive døbt, heller ikke hvis man er voksen.

Ønsker man at blive optaget i folkekirken skal man henvende sig til en folkekirkepræst. Under menupunktet kontakt findes kontaktoplysningerne på Bethlehemskirkens præster.

Som medlem af folkekirken har man ret til kirkelig betjening.

Udmeldelse

Udtrædelse af folkekirken foregår i det sogn, hvor man bor. Ved man ikke hvilket sogn man bor i kan man finde sit sogn ved at indtaste sin adresse på www.sogn.dk

Bor man i Bethlehemskirkens Sogn kan man sende et brev til Bethlehemskirken, kordegnekontoret, Kapelvej 38, 2200 KBh. N. som indeholder følgende oplysninger: Navn, adresse, cpr. nr samt sit ønske om at udtræde af folkekirken. Man skal huske at underskrive brevet.

Samtale om troesspørgsmål

Man kan altid bede om en samtale hos en af Bethlehemskirkens præster, både hvis man overvejer at blive optaget i folkekirken eller overvejer at udtræde af folkekirken, eller i øvrigt har nogle trosspørgsmål, som man har brug for at vende med et andet menneske.

 

   Højmesser og familiegudstjenester