Fødsel, dåb, navngivning

 

Sognepræst Martin Drengsgaard døber sin egen datter

Fødsel

Kordegnen i det sogn, hvor moderen til det nyfødte barn bor, får automatisk besked om barnets fødsel. I de første 10 dage af barnets liv har forældrene mulighed for med Nem-id eller digital signatur via www.personregistrering.dk at lave en omsorgs- og ansvarserklæring og/eller at navngive barnet. Herefter ophører muligheden for at gøre det elektronisk. Kordegnen registrerer barnets fødsel og sender forældrene en fødselsattest.

Faderskab


Er moderen ugift eller fraskilt vil moderen få dage efter fødselen modtage et brev om muligheden for sammen med faderen at afgive en "omsorgs- og ansvarserklæring" Denne erklæring skal være kordegnen i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Efter de første 14 dage overgår myndigheden til at registrere faderskabet til Statsforvaltningen.

Dåb

Ønsker man at få sit barn døbt kan man henvende sig til kordegnekontoret eller direkte til den præst, som man ønsker skal døbe ens barn. Der er som regel mange børn til vores gudstjenester søndag formiddag, og hvis dåbsbarnet har ældre søskende er der mulighed for at deltage i noget børnevenlig undervisning og leg under prædiken. Den anden søndag i måneden har vi familiegudstjeneste.

Barnet kan blive navngivet i forbindelse med dåben eller blive navngivet først og døbt senere.

Navngivning

Forældre har pligt til at give deres barn navn inden det bliver 1/2 år.

www.familieretshuset.dk findes listen over godkendte fornavne i Danmark. Man er også meget velkomne til at ringe til vores kontor og få vejledning vedr. navne.

Navngivelsen foregår ved at udfylde en navngivningsblanket, som kan rekvireres på kordegnekontoret eller udskrives fra www.personregistrering.dk De første 10 dage af barnets liv kan navngivelsen foretages elektronisk med Nem-id eller digital signatur. Navngives barnet senere sendes eller afleveres blanketten til kordegnekontoret.

   Højmesser og familiegudstjenester