Klassisk kor

Frivilligt klassisk voksenkor

Cantate Domino BethlemiticaOm koret
Blandet kor på 10 medlemmer
Korprøver: tirsdag, kl. 1830 Aftensang.
Slutter normalt med Completorium
Velkommen i koret efter aftale med kantor: kantor@bethlehemskirken.dk eller personligt.

Repertoire: Gregoriansk, Anglikansk, Russisk og andet klassisk kirkemusik. Davids Psalmer efter forskellige sangmåder.
Koret er også kor for Københavns Vesperring. Se mere under http://www.bethlehemskirken.dk/festvesper-og-k%C3%B8benhavns-vesperring

Forudsætninger: God sangstemme, gerne korerfaring. Nodelæsning en fordel, men ikke krævet.

Henvendelse om optagelse til
Kantor Kim Thinggaard:
tlf.: 6146 5185  (normalt tirsdag-fredag kl. 11-12 og 13-14)
mail:  kantor@bethlehemskirken.dk

Kor til De Ni Læsninger 2022 AFLYST

(BENEDICTUS I)


Her deltager en del frivillige, bl.a. fra kirkens frivillige kor, men også andre er velkomne.


er en god sangstemme og gerne lidt erfaring fra tidligere korsang. Kendskab til noder er en fordel. En sangprøve må påregnes inden optagelsen


Det er vigtigt at deltage i de prøver, der afholdes forud:


Prøver afholdes Tømrergade 9, 1. sal.

Tilmelding senest  med oplysninger om stemmetype til Kirsten Kjærgaard på kjeh@mail.tele.dk eller 40 96 17 04 - begrænset antal pladser!

Repertoire : Klassiske korsatser, adventssalmer og Christmas Carols på dansk

Påskenatskor 16. april 2022

(BENEDICTUS II)
er det kor, der synger ved påskenatsgudstjenesten, påskelørdag kl. 21 i Bethlehemskirken. Det sammensættes hvert år med de fire ansatte korister som grundstamme. Herudover deltager en del frivillige, bl.a. fra kirkens frivillige kor, men også andre er velkomne.

Forudsætninger
er en god sangstemme og gerne lidt erfaring fra tidligere korsang. Kendskab til noder er en fordel. En sangprøve må påregnes inden optagelsen. Nye medlemmer bedes henvende sig til Kantor KimThinggaard inden tilmelding.

Forberedelse
Det er vigtigt at deltage i de prøver, der afholdes forud 
Lørdagene 4/3, 18/3 og 4/4  9.30-12
Langfredag 10/4 kl. 12-14 (foreløbig) 
Påskenat 11/4 kl. 19-20.30 (Gudstjeneste kl. 21)


Prøver afholdes Tømrergade 9, 1. sal.
Det er bedst, om man kan deltage i alle prøver - dvs. mindst TO af lørdagsprøverne. og EN af torsdagsprøverne. Prøven Langfredag er .

 senest 28/2 med oplysninger om stemmetype til Kirsten Kjærgaard på kjeh@mail.tele.dk eller 40 96 17 04 - 

Værker, der bliver sunget i 2023
Jubilate - Thalben-Ball
3. Kerubhymne - Bortnjanskij
Tollite hostias - C Saint-SaënsPåskehymnen
- samt div. liturg. sange.
Nodemateriale  kan udleveres fra første korprøve.

   Korprøve