Udsendte

Af og til har personer, som har taget del i Bethlehemskirkens liv og menighed, fået et arbejde eller en opgave i en anden sammenhæng som gør at de må forlade kirken i en længere periode. 

Måske ligger opgaven i et andet land, eller bare så langt væk fra København at man ikke længere kan tage del i hverdage eller søndage  og dermed må være væk fra menighedslivet i kirken. Det kan også være at opgaven,  obbet eller situationen er af en sådan art at man ikke kan komme til kirken.

Som regel kan man deltage i et menighedsliv det sted man flytter til. Andre gange er det vanskeligt at finde en kristen sammenhæng at være med i.

Afhængig af opgavens eller arbejdets karakter kan man blive udsendt fra Bethlehemskirken. Deri ligger at man ved en gudstjeneste, ofte om søndagen, fortæller hvad man skal i gang med, og hvor menighed, præster og evt andre beder for en ved kirkebønnen. 

Hvis det er en familie som rejser, beder man selvfølgelig for hele familien, hvis det er et par, bedes der for dem, og hvis de bare er en soloperson bedes der for den og for alle bedes for opgaven man skal ud i.

 

I Bethlehemskirken er der sendt flere afsted gennem årene:

d. 6. 1. 2014,  blev Elisabeth, Nathanael, Naomi og David Serner udsendt til Jerusalem, som præst ved den danske kirke der. Udsendelsen sker i samarbejde med Grønnevangskirken og Israelsmissionen, som David er ansat af. Læs her om præsteparret i den Danske kirke i Jerusalem. 

D. 17. marts 2017 besøgte familien Danmark for at deltage i Israelsmissionens årsmøde. Årsmødet havde forskellige elementer

September 2017 udsendes Ole Skjærbæk Madsen og Dorte Kobbeltvedt Madsen til Hong Kong. Hvor de er ansat til at være præst og værtspar på Areopagos dér. Udsendelsen sker i samarbejde med Areopagos i Norden.

De sender 1 gang om måneden en hilsen hjem. 

I november 2017 drog kirkens præster sammen med Nørrebro provsti til Hong Kong for at besøge Tao Fong Shan og dermed også møde Ole og Dorte. Se Ole og Dortes hilsen hjem i den anledning her.

I foråret 2020 skulle Ole SM havde været i Hong Kong, men måtte - grundet Coronavirussens hærgen over jorden - blive i Danmark. Hensigten er, at han rejser til Hong Kong igen i efteråret 2020.