Bethlehemsfællesskabets værdigrundlag

  

Det gør vi ud fra følgende '10 bud':

 

1. At have Jesus Kristus som vores midte .


Vi samles i tilbedelse af den korsfæstedeog opstandne og i en tillid til hans nærvær hos sit folk.2. At følge Guds vilje og sandhed ,


som den udtrykkes i de bibelske skrifter og den lutherske kirkes bekendelsesskrifter, og have en længsel efter en fortsat vækst i livet med Gud.3. At kærligheden må præge


alle relationer og opgaver i menigheden.4. At livet i menigheden udfoldes på tre niveauer:

    • a) i hele menighedens fællesskab,
    • b) i små forpligtende fællesskaber,
    • c) samt i den enkeltes liv med Gud. 
5. At være et karismatisk fællesskab ,


hvor de troendes almindelige præstedømme kommer til udtryk, og hvor den enkelte discipel udrustes til tjeneste, hver efter sin nådegave.6. At være et sakramentalt fællesskab


rodfæstet i den kristne kirkes historie.7. At være et lægende fællesskab ,


som vidner om Jesus Kristus og frelsen i ham gennem diakoni, sjælesorg og forbøn.8. At være et rummeligt fællesskab ,


hvor ethvert menneske uanset personlig historie, sårethed, åndelig søgen, etnisk identitet, alder eller social status bliver inviteret med ind i discipelfællesskabet om Jesus Kristus.9. At være et missionalt fællesskab ,


der forkynder Kristus på en autentisk og vedkommende måde.10. At arbejde for den kristne kirkes enhed ,


og søge fællesskab med alle kristne uanset konfession.