Bedegrupper og forbøn

Bedegrupper

Der er flere forskellige bedegrupper og fællesskaber i Bethlehemskirken hvor bøn står centralt. Hvis du gerne vil med i én af dem, kan du kontakte sognepræst Martin Drengsgaard, som kan hjælpe dig med at finde det rigtige fællesskab.

Forbøn i Bethlehemskirken

Forbøn er bønnen om Guds nærvær og indgriben i et anliggende. Det kan være bøn for en konkret eller mere abstrakt sag, for en eller flere personer, for en situation osv.

Den kristne kirke har gennem tiden praktiseret forbøn efter modellen at mennesket altid har lagt emner og ønsker frem for Gud og bedt om Hans råd, oplysning og nærvær.

Den Danske Salmebog har fx nedskrevne bønner i tillægget bagest (s. 881- 948). Her er forskellige forfattere inviteret til at formulere bønner på en sådan måde at mange kan genkende sig selv i måden at bede på for fx en kommende fødsel, for et brudepar, for en døende, for en syg osv. 

Nedskrevne bønner kan være en hjælp når man er helt ude af den og ikke selv orker at finde ord og udtryk der dækker ens anliggende. Det kan både være i stærk glæde og i sorg at man mangler ord. Så kan andres formuleringer blive en vej at gå ad og blive båret af.

Hvis en ven beder dig om forbøn for et eller andet, altså beder dig om du vil råbe til Gud på din vens vegne, kan du enten bede lige med det samme sammen med din ven om Gud vil tage sig af den pågældende sag og gribe ind. Som efterfølgere af Jesus har Han lovet at vi kan bede om alt fordi Gud er tæt på og kender os bedre end os selv. 

Du kan evt lægge din hånd på den som beder om forbøn. I Ny Testamente er forbøn og bøn i det hele taget ofte udtrykt med hænderne. Man kan lægge hænderne på det syge sted, eller bare løfte hænderne åbent mod Gud for at vise at vi modtager hvad Han har til den der beder.

Du kan også aftale med den der ønsker forbøn, at I er flere der sammen kan mødes og lægge sagen frem for Gud. Et sted i Ny Testamente siger Jesus at hvor to eller tre sammen beder for noget vil Gud høre dem. Det betyder ikke at Gud ikke hører når man beder alene, men at Gud elsker at mennesker vil og gør noget i fællesskab og kke bare passer sine egne sager. 

I Bethlehemskirken og mange andre steder er der mulighed for at modtage forbøn i forbindelse med gudstjenester. Alle præster og en del folk fra mengheden er vant til at bede for og med andre som ønsker forbøn for et eller andet. Man kan spørge ved gudstjenesterne om det er muligt der eller man kan aftale tid. 

   Bøn for København