Fælles Ledelse

Bethlehemsfællesskabet har en ledelse som består af 2 ledelsesgrupper. Tilsammen udgør de en fælles ledelse med fælles visioner og mål.

 

Til dagligt holder ledelsesgrupperne en del møder hver for sig, ligesom de også har forskellige arbejdsområder og ansvarsområder. Disse områder overlapper dog ofte hinanden:

 

1. Bethlehemsfællesskabets råd  (BFR)

BFR har ansvaret for menighedssamfundet kaldet Bethlehemsfællesskabets (BFs) økonomi. Midlerne består af gaver samlet ind i menigheden. Andenpræsten og ungdomsmedarbejderen er ansat af BF og aflønnet af disse gaver. Rådet leder, inspirerer, opmuntrer og vejleder frivillige medarbejdere i henhold til BFs formål og visioner.

2. Menighedsrådet  (BFMR)

Menighedsrådet bestyrer kirkekassen (den kirkelige ligning), er arbejdsgivere for de fleste ansatte ved kirken og har ansvar for kirkens bygninger. Menighedsrådets ansvarsområder er nærmere beskrevet i menighedsrådsloven. Alle menighedsrådmedlemmerne var ved menighedsrådsvalget opstillet på BF's liste og er således alle kaldede af BF.

3. Præsterne

Præsterme mødes og koordinerer deres arbejde i præstegruppen. Præstegruppen forvalter sammen med BFR den læremæssige myndighed. Præsterne forestår det sjælesørgeriske arbejde. Sognepræsten og andenpræsten er medlem af BFR og  af BFMR.Kaldelse:Hvert år kaldes hele ledelsen på ny af Bethlehemsfællesskabet ved skriftlig afstemning. Et medlem er kaldet, hvis det har opnået mindst 50% af stemmerne på årsmødet..


Ledelsen kaldes af Bethlehemsfællesskabet (BF) efter indstilling fra Bethlehemsfællesskabets råd (BFR). Først sker der en høring af BF's medlemmer. På baggrund af indkomne forslag fra BF til nye medlemmer af ledelsen indstiller BFR herefter personer til kaldelse. At BFR indstiller til kaldelse skyldes et ønske om kontinuiteten i ledelsesgruppens arbejde og at Bethlehemsfællesskabet har skønnet, at ledelsen har den bedste indsigt i hvilke evner og gaver der mangler at være repræsenteret i ledelsen og hvordan den mest optimale gruppe kan sammensættes.


En stor procentdel af Bethlehemsfællesskabets medlemmer har på et tidspunkt siddet i ledelsen og der sker således kontinuerligt en vis udskiftning.

Du kan læse mere om præsterne og de to ledelsesgrupper og deres arbejde ved at se under menupunktet Kontakt.

Den fælles ledelse har vedtaget en samarbejdsaftale, som findes i menuen til venstre.