Bethlehemsfællesskabets råd (BFR)

Medlemmerne af BF's råd bliver kaldet for eet år ad gangen af Bethlehemsfællesskabets medlemmer

Du kan kontakte Bethlehemsfællesskabets Råd ved at sende en mail til formandBFR@bethlehemskirken.dk

   

Formand
Dorte Kobbeltvedt Madsen
Åboulevard 6,2

2200 Kbh.N           
tlf.: 6120 3011     
email: dortekobbeltvedt@gmail.com


Næstformand
Madeleine Stølen
Sankt Lukas Vej 6a, 2,2
2900, Hellerup
tlf.: 2427 6526
email: madeleinehorluck@gmail.com

 

Medlem
Mette Lundbak Pihl
tlf.: 2680 3390

mette.l.pihl@gmail.com

 

Medlem

Rasmus Dysager

 

Medlem 

Thorbjørn Hørlyck Stølen

 

Medlem

Nanna Forum Lollike

 

 

Medlem
Sognepræst
Martin Drengsgaard
Åboulevard 18, 2. th., 2200 København N            
tlf.: 2087 8657     
email: sognepraest@bethlehemskirken.dk

 

Medlem

Sognepræst (tidl. andenpræst) (ansat af BF)  

Erik Hviid Larsen
Veras Allé 22, st., 2720 Vanløse             
tlf.: 2856 6233 eller 3874 6233     
email: ehvl@km.dk

 

Økonomiansvarlig (ikke medlem)
Henrik Andersen

henrik-a@post3.tele.dk

At være med i BFR indebærer følgende faste møder:


BFR afholder møde 1 gang om måneden - bortset fra juli og december. 
Den anden fredag/lørdag i januar (omkring d.10.ende) afholdes et lederdøgn.
Menighedslejren afvikles oftest i marts  måned.
Lørdag i sepetember ligger Bethlehemsfællesskabets generalforsamlingDerudover kan der opstå ad hoc arbejdsgrupper
Som medlem af BFR står man for afholdelsen af Årsmødet/menighedsdagen og menighedslejren. Gerne med hjælp fra andre frivillige fra kirken.
I årets løb er opgaverne at facilitere det frivillige engagement og de ansatte under BFR samt tage sig af økonomien og lægge retningen for fællesskabet.