Medlemmer af menighedsrådet

 

Herunder findes kontaktoplysninger på Bethlehemskirkens menighedsråd,
som det er konstitueret pr. 13. november 2023:

--------
Menighedsrådets medlemmer:


Formand

Nanna Forum Lollike

formandmr@bethlehemskirken.dk

 

Næstformand

Rasmus Dysager

rasmusdys@gmail.com

tlf: 50730436


Kirkeværge

​Dorte Kobbeltvedt Madsen
Åboulevard 6,2
2200 Kbh. N
tlf: 61 20 30 11
dortekobbeltvedt@gmail.com

Kasserer
Thorbjørn Hørlück Stølen

kasserer@bethlehemskirken.dk 

Kontaktperson
Mira Helena Bergkvist

Dr. Abildgaards Alle 13, 3.tv., 1955 Frederiksberg C
kontaktperson@bethlehemskirken.dk
Mobil: 29 61 29 94 

Menige medlemmer

Maria Aagaard Mathiesen (på barsel)
mtaagaardn@gmail.com
 
Mette Pihl
mette.l.pihl@gmail.com

Suppleanter

Madeline Hørlück Stølen
madeleine.horluck.stolen@mail.churchdesk.com

 

Sognepræster
Martin Drengsgaard
Åboulevard 18, 2. th., 2200 København N
tlf. 20 87 86 57

sognepraest@bethlehemskirken.dk

 
Erik Hviid Larsen
Veras Allé 22, st., 2720 Vanløse
2856 6233
ehvl@km.dk
 Frivillig i menighedsrådet

Frivillige i Bethlehemskirkens menighedsråd (MR) er blevet valgt ind i MR ved de landsdækkende menighedsrådsvalg. Menighedsrådsvalgene gennemføres normalt hvert 4. år, men Bethlehemskirken er tilknyttet en forsøgsordning og afholder valg hvert 2. år. Der sidder 6 valgte medlemmer i MR. MR afholder sine møder sammen med Bethlehemsfællesskabets Råd (BFR).

Møderne afholdes 1 gang om måneden - bortset fra juli. Mødet i januar afvikles i en weekend fra fredag aften til lørdag aften som et fælles lederdøgn. Her tager MR og BFR ud af byen og bruger tid på sammen at fordybe sig i temaer, der er relevante for menigheden og som bliver toneangivende for det følgende års arbejde. Kirkens ansatte medvirker den første aften, og dermed bliver lederdøgnet en frugtbar og inspirerende anledning til at opbygge fællesskabsfølelsen.

Som frivillig i MR er man en del af et team, der leder en lille, offentlig virksomhed. Man forvalter i fællesskab et budget på godt 4 mio. kr., man tager sig af personalet og deres funktionsområder samt sørger for bygningernes vedligeholdelse. Flere af medlemmerne i MR medbringer faglige kompetencer fra deres erhvervsarbejde, men ellers gør vi ivrig brug af Landsforeningen af Menighedsråd, der er MR’s interesseorganisation. 

Vil du vide mere om livet i menighedsrådet er du velkommen til at kontakte menighedsrådets formand NAnna Forum Lollike på formandMR@bethlehemskirken.dk eller tlf. kommer senere.

   Menighedsrådsmøder

Vi bygger ny hjemmeside