Blive medlem af BF

Du kan blive medlem af Bethlehemsfællesskabet (BF), hvis du har en personlig tro på Jesus Kristus og kan tilslutte sig Bethlehemsfællesskabets formål og grundlag se vedtægterne 

Medlemskabet opretholdes ved regelmæssig deltagelse i menighedens gudstjenester, cellegrupper eller anden aktivitet i Bethlehemskirken.

Du optages i Bethlehemsfællesskabet ved skriftlig tilslutning til formål og værdier og ved at være en del af fællesskabet i menigheden, samt betale et årligt bidrag.

Vil du være medlem af Bethlehemsfællesskabet, kan du kontakte præsterne