Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Bethlehemsfællesskabets værdigrundlag

  

 

Det gør vi ud fra følgende '10 bud':

 

1. At have Jesus Kristus som vores midte.

Vi samles i tilbedelse af den korsfæstedeog opstandne og i en tillid til hans nærvær hos sit folk.
 
 

2. At følge Guds vilje og sandhed,

som den udtrykkes i de bibelske skrifter og den lutherske kirkes bekendelsesskrifter, og have en længsel efter en fortsat vækst i livet med Gud.
 
 

3. At kærligheden må præge

alle relationer og opgaver i menigheden.
 
 

4. At livet i menigheden udfoldes på tre niveauer:

  • a) i hele menighedens fællesskab,
  • b) i små forpligtende fællesskaber,
  • c) samt i den enkeltes liv med Gud. 
 
 

5. At være et karismatisk fællesskab,

hvor de troendes almindelige præstedømme kommer til udtryk, og hvor den enkelte discipel udrustes til tjeneste, hver efter sin nådegave.
 
 

6. At være et sakramentalt fællesskab

rodfæstet i den kristne kirkes historie.
 
 

7. At være et lægende fællesskab,

som vidner om Jesus Kristus og frelsen i ham gennem diakoni, sjælesorg og forbøn.
 
 

8. At være et rummeligt fællesskab,

hvor ethvert menneske uanset personlig historie, sårethed, åndelig søgen, etnisk identitet, alder eller social status bliver inviteret med ind i discipelfællesskabet om Jesus Kristus.
 
 

9. At være et missionalt fællesskab,

der forkynder Kristus på en autentisk og vedkommende måde.
 
 

10. At arbejde for den kristne kirkes enhed,

og søge fællesskab med alle kristne uanset konfession.