Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Frivillighed i Bethlehemskirken

    Frivillige hænder

Under kirkens gudstjenester er der mange frivillige i aktion. F.eks. ved oplæsning af bibelteksterne, forbøn, tjenste ved alteret, velkomstgruppe mm. Det gælder såvel Højmesser, som andre typer af gudstjenester.

 

Velkomstgruppen 

En eller to ”velkommere” møder kl. ca. 9.30- 9.45 på søndage før gudstjenesten. Alle kirkegængere bydes velkommen og får udleveret relevant materiale (salmebøger, informationsark, mv.), gøres opmærksom på skærmene og vises til rette efter behov. 

”Velkommerne” er desuden til rådighed umiddelbart efter gudstjenesten og ved kirkekaffen og forsøger at skabe kontakt til især nye kirkegængere. 

”Velkommerne” har tjeneste ca. én gang om måneden. Der laves en mødeplan for ½ år ad gangen. Der holdes sommerferie i juli og august.

Har du lyst at være med kontakt: Inge Thinggaard, tlf. 21683576

 

Oplæsning

Det er frivillige, der står for episteltekstens oplæsning ved gudstjenesterne i Bethlehemskirken. Tjenestens opgave er:

* at læse søndagens tekst op ved mikrofonen,

* gå med lys ved nadveren og herunder finde en medvandrer til dette og

* at vaske alterbægre op efter nadveren.

Som forberedelse gælder det, at have gennemlæst/oplæst teksten nogle gange, så man forstår teksten og kan gengive den på den bedst mulige måde.

Det spændende ved tjenesten er, at man formidler bibelens ord direkte, og at dette ord måske netop er det, som Helligånden bruger til at velsigne tilhørerne med.

 

Man har tjeneste 1-2 gange i kvartalet. Hvis du er interesseret er du velkommen til at henvende dig til mig:

Jesper Serner-Pedersen jesper@serner.dk, tlf. 23 45 54 95 eller gribe fat i mig ved en gudstjeneste.

 

Et billede, der indeholder indendørs, person, gulv, mand

Automatisk genereret beskrivelse