Her er gavestatus fra juli, og det er faktisk en ret god status:

Status er jo sådan set rar: Vi har samlet 56% ind indtil videre, og holder vores budget. Selvom vi de to sidste måneder har samlet mindre ind end vi har budgeteret med, så opretholder vi vores budget indtil videre. Det er fedt!

Stort tak til vores gavegivere!

Sebastian Hørlück, økonomiansvarlig

Den grønne del viser at vi har indsamlet 308.739 kr.i første halvdel af året.

 

Det grønne er det, som vi har indsamlet. Den blå linie viser det, som vi har budgetteret med. Vi følger næsten kurven.

 

De blå søjler viser det, som vi har budgetteret med. De grønne viser det, som vi har indsamlet.

 

Det gule område viser det, som vi mangler at indsamle.

 

Hvad får vi for pengene?

½ præst, ½ relationsmedarbejder, 1ungdomsmedarbejder på 10 timer samt 5 timers administration. 

Derudover går pengene til forskellige tiltag - så som menighedslejr, alpha, bøn på gaden mm samt de aktiviteter, som ungodmsmedarbejderen og relationsmedarbejderen sætter i værk.