Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Månedens gavegrafer

Her er gavestatus fra december 2019 og altså en status over hele året:

Der er kommet ca. 50.000 kr. ind i december. Flot slutspurt - og det endda uden nødråbsmail. Vi har stort set fået opfyldt vores budgetterede gavebudget - lige på nær ca. 9.000 kr.

Stort tak til vores gavegivere!

Vi har aflønnet ½ præst, en 10 timers ansat ungdomsmedarbejder, en 5 timers administrator i hele året samt ½ relationsmedarbejder i halvdelen af året.

Derudover har vi støttet forskellige tiltag - f.eks. lørdagskirken, alpha, bøn på gaden.....mm.

 

Sebastian Hørlück, økonomiansvarlig og Bess Serner-Pedersen, formand for BF


På gavesøjlerne kan I se, at den grønne søjle næsten dækker den blå, hvilket betyder, at alt planlagt er kommet ind. Den lille mini-gule stribe er de ca. 9.000 kr., som ikke kom ind. Alt i alt flot.

 

 

 

Lagkagebilledet viser det samme. Blåt felt er de gaver, vi ikke fik - hvilket udgør 2 % af det budgetterede gavebeløb.

 

Gavegrafen her viser det samme, som dem ovenfor. vi kan se af grafen, at vi hver måned har fået det ind, som vi har budgetteret med - i det store og hele. Det skyldes sandsynligvis at flere betaler et fast månedligt beløb. Men det skal vi lige undersøge nærmere.