Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Månedens gavegrafer

Her er gavestatus fra maj 2020: 

Vi aflønner ½ præst, 2 ungdomsmedarbejdere a 7½ time/ugl. samt en 5 timers administrator. Samt en præstevikar.

Derudover har vi støttet forskellige tiltag - f.eks. lørdagskirken, alpha, bøn på gaden.....mm.

 

Sebastian Hørlück, økonomiansvarlig og Bess Serner-Pedersen, formand for BF


Vi er desværre bagud nu med 50.000 kr. i gaveindtægter i forhold til det budgetterede. Hvis vi vil opretholde vores ansættelser, skal vi allerede nu se, om ikke vi kan spytte lidt mere i kassen.

Vi er 100 medlemmer - hvis hvert medlem betaler ca. 500 kr. mere om året, så går det. Det er mindre end 50 kr. om måneden.

Det var værd at overveje.

 

Her ser  i lagkagesnit hvormeget , som vi har givet i år. En tredjedel af hele året, men vi er halvvejs.

I kan her se, at gaveindtægten er faldende. Gabet mellem grøn og gul er stigende.

 

På søjlerne her nedenfor ses det samme. Det gule bælte er det beløb, som vi mangler at indsamle.