Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

MR's arbejde

Menighedsrådet er en obligatorisk del af en lokal folkekirke, sognekirken. Menighedsrådets størrelse afhænger af det pågældende sogns antal medlemmer, Man kan dog ikke være mindre end 5 medlemmer udover diverse sognepræster som er fødte medlemmer. 

I Bethlehemskirken er der seks medlemmer i menighedsrådet. Herudover er der to suppleanter som hos os altid er inviteret med ved møderne, men uden stemmeret.

Menighedsrådets officiellle opgaver er beskrevet i menighedsrådsloven som du kan læse under et andet punkt her på siden.

Menighedsrådets arbejder skal først og fremmeste sikre at sognets kristne liv bliver faciliteret så langt som man nu kan gøre det ud fra den pågældende kirke.

Mange menighedsråd (MR)  arbejder på måder som menighedsrådsloven forordner det. Budget og regnskab er en stor del af de faste opgaven, og man er ansvarlig for at kirkens regnskab passes.