Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådet ved kirken består af seks valgte personer, suppleanter og kirkens præster. Desuden deltager kirkeværge og personalerepræsentant ofte ved rådets møder.

Menighedsrådet varetager kirkens drift. Der afholdes valg til menighedsrådet hver fjerde år* samtidig med det landsdækkende valg til menighedsråd. Næste valg til menighedsråd er november 2018. Bed gerne om medlemmer til menighedsrådet som har ånd og visdom og lytter til sognets og menighedens liv og udfordringer. 

* Ved menighedsrådsvalget november 2016 fik menighedsrådet tilladelse til at afprøve en valgperiode på to år frem for fire som er det vanlige.


Menighedsrådets offentlige orienteringsmøde 2019 - Søndag d.2.juni:

I overensstemmelse med menighedsrådsloven afholder menighedsrådet et orienteringsmøde søndag d. 2. juni kl. 12 i Tømrergade 9, 1. sal.

Ulla Mollerup fortæller lidt om økonomien det forgangne år og det kommende år, og jeg fortæller lidt om hvad menighedsrådet har foretaget sig det forløbne år og har planer om det kommende år.

Hvis man deltager i Bethlehemsfællesskabets Menighedsdag lørdag d.25.maj vil man dog i store træk allerede have hørt det meste dér. På orienteringsmødet søndag d. 2. har vi blot lidt bedre tid til spørgsmål og detaljer, ligesom orienteringsmødet er et offentligt møde, der er åbent for alle sognets medlemmer af folkekirken.

Velkommen!

Ole Pihl, formand for menighedsrådet