Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

BF's årsmøder

Dagsorden i følge vedtægterne til BF's årsmøde :

 

1. BF's Årsberetning og visioner for fremtiden - 

2. Menighedsrådet orienterer

3. BF's regnskab fremlægges til godkendelse 

4. Budget for kommende kalenderår fremlægges til godkendelse, budgettet for indeværende kalenderår justeres 

5. Kaldelse af BFRs medlemmer:

Kandidaterne er:

Bess Serner-Pedersen, Dorte Kobbeltvedt, Madeleine Stølen samt Sebastian Hørlück, som suppleant

Elisabeth Stølen, Sabina Appiah, Søren Bladt stiller ikke op igen 

6. Kaldelse af præster: Kandidaterne er: Martin Drengsgaard, Erik Hviid Larsen

7. Kaldese af BFs valgte menighedsrådsmedlemmer:

Kandidaterne er:

Katja Bojsen, Lise Lotte Sangild, Mark Linberg-Christensen, Mira Helena Bergqvist, Ole Pihl og Steen Ryhl-Nielsen 

8. Forslag fra medlemmer:

9. Forelæggelse af vedtægtsændringer til godkendelse:

Vi vil foreslå, at vi flytter årsmødet til efter sommerferien hvert år. I §5.4.1 står der: "Det ordinære årsmøde holdes senest i maj måned". Vi vil foreslå en ændring som hedder: "....senest i september". Det vil betyde, at vi så kun skal godkende eet budget - nemlig det følgende års. OG at vi så vil flytte menighedslejren til marts-måned.

10. evt

Referat af BF's årsmøde 2020 - find årsberetning, regnskab 2019 og budgetforslag 2020 og 2021 i disse link

Referat af BF's årsmøde 2019 find årsberetningen i menuen til venstre de andre bilag ses ovenfor

Referat af BF's årsmøde 2018

Referat af BF's årsmøde 2017

Referat af BF's årsmøde 2016

Referat af BF's årsmøde 2015

Referat af BF's årsmøde 2014

Referat af BF's årsmøde 2013