Lokalebooking/leje

Hvordan booker / lejer jeg et lokale i Bethlehemskirken

Al booking og leje af lokaler i Bethlehemskirken skal gå igennem vores kordegn Ulla Mollerup. Hvis hun ikke har godkendt bookingen / lejen kan du ikke regne med at lokalet er reserveret til dig.

Det er derfor vigtigt at du henvender dig til hende og får en bekræftelse på at din booking / leje er skrevet i kalenderen.

Kontakt:
Ulla Mollerup
umo@km.dk
tlf. 61 46 52 75

Udlån af lokaler til arrangementer
Som bruger/frivillig/kirkegænger har du som udgangspunkt mulighed for at låne et lokale til et kirkeligt arrangement du ønsker at afvikle, hvis lokalet er ledigt. Booking skal altid aftales med Kordegn Ulla Mollerup, og hvis det drejer sig om kirkerummet også sognepræst Martin Drengsgaard.

Udlejning af lokaler til private fester og lign.
Bethlehemskirken udlejer kun i begrænset omfang lokaler til private fester og lign., og mest til personer som har en tilknytning til kirken eller den gård som kirken er en del af. Det skyldes at der sker rigtig meget i vores lokaler allerede.

Det koster 500 kr. at låne menighedssalen (Tømrergade 9, stuen) pr. døgn + 1000 kr. i depositum.
Der er ikke mulighed for at tilkøbe rengøring (dvs. lokaler skal afleveres rengjorte og pæne). 

Læs udspecificerede krav i lejekontrakten her:
udlejning af Bethlehemskirkens Menighedssal (revideret 2022).pdf