Kirkens præster

Kirkebogsførende sognepræst


Martin Drengsgaard
Åboulevard 18, 2. th.
2200 København N.
tlf. 2087 8657  sognepraest@bethlehemskirken.dk
Træffetid:
Træffes efter aftale på Bethlehemskirkens Menighedskontor:
Tømrergade 9, 1. sal
2200 København N
Fri fredag.

 

Skal du sende personfølsomme oplysninger, som inderholder cpr og andet, så brug dette link:
https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1233013

 

Om Martin

Martin Drengsgaard er teolog fra Århus universitet og har siden 2007 boet i København. Han er optaget af at gøre kristendommen og kirken levende i en moderne kultur. Han har derfor suppleret sit teologistudium med studier I missionsteologi, ledelse af frivillige og kulturstudier ved Fuller theological seminary i Los Angeles.

Han er gift med Sidsel Drengsgaard og de har sammen døtrene Esther, Rebekka og Alba  


Sognepræst og præst for børn og unge med særlige behov  i Københavns Stift
Erik Hviid Larsen
Allé 22, st.
2720 Vanløse
tlf. 2856 6233ehvl@km.dk 

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1200579

Er ansat 50% i Københavns stift med fokus på børn og unge med særlige behov
Er ansat 50% af Bethlehemsfællesskabet, som andenpræst ved kirken.

Træffetid på kirkens kontor efter aftale.

Træffes telefonisk:
Mandag kl
. 9.00-11.00 (dog ikke den 1. mandag  i måneden).
Tirsdag kl
. 16.00-18.00. 
Fri fredag.

Øvrige præster i Bethlehemskirken 


Udover de to lønnede og ansatte præster er flere andre frivillige præster i Bethlehemskirken. De kan ofte træffes ved gudstjenester hvor de er forbedere, prædikanter eller sakramentsforvaltere; altsammen på sognepræstens vegne og under hans opsyn. Bethlehemskirkens vision er at Gud har lagt nådegaver og tjenester i menigheder nationalt og globalt, herunder præstetjenester. Det ses som en gave når flere præster tjener sammen ved samme gudstjeneste så den forsamlede menighed (Kristi Krop ved x gudstjeneste) ser at man også på ledelsesplan oplever at ingen kører solo, men alle (incl. præsterne) er sat for at tjene hinanden i fællesskab og samarbejde med hinanden uanset forskelle og nuancer i temperament og opfattelse af teologi, tradition og  livsmåde. Ved at tjene sammen ved højmesser og gudstjenester vises at man kan følges i Gudsriget uanset farve, form og meningsforskelle. Derved bygges,  gøres og vises viljen til fred og forsoning. Dette budskab er verdens kirker sendt ud med til livet.