Administrativ leder og kirketjenerKristian Kappel

Menighedskontoret
Tømrergade 9, 1
2200 København N
Tlf. 51 92 50 40
Tlf. 61 22 26 23 (i ferier)adm@bethlehemskirken.dk

Træffetid:
Mandag - torsdag indenfor normale arbejdstider.

Om Kristian
Kristian har været ansat som kirketjener + kommunkationsmedarb. siden jan. 2020, og er pr. 1. feb. 2021 overgået til en stilling som administrativ leder. Er uddannet teolog fra Aarhus Universitet, har en merkonom i kommunikation og formidling fra CPH Business og er i gang med en HD i organisation og ledelse på CBS.

Ansvarsområder:
- Kommunikation
- Personaleledelse
- Facility management
- IT og administration
- div. kirketjeneropgaver