Bodil Aagaard Friis udstiller i menighedshuset. 

Læs mere om hendes arbejder her 

 

 


Andreas Vilrik Bruun er Bethlehemskirkens nye børne- og ungdomsmedarbejder.

Vi glæder os meget til at arbejde sammen med ham om at skabe gode miljøer for børn og unge i kirken.

 


Klumme

ved Bethlehemskirkens præster. Denne gang ved Ole Skjerbæk Madsen, Missionspræst og frivillig hjælpepræst.

Debatten om Folkekirkens fremtidige styreform er i fuld gang. Det skyldes, at der er fremsat et lovforslag herom. Lovforslaget vil skabe et Folkekirkens Fællesudvalg med ansvar for kirkens økonomi og indre anliggender. Der er ikke tale om en selvstændiggørelse af kirken i forhold til staten, for kirkeministeren og folketinget beholder den endelige magt. Som noget positivt ønsker lovforslaget at give de kirkelige organisationer indflydelse i udvalget. Dansk Oase har i sit høringssvar slået til lyd for at valgmenigheder på tilsvarende vis skal repræsenteres i fællesudvalget. Dansk Oase har også givet udtryk for at kirken skulle styrkes i forhold til kirkeministeren vedr. de indre anliggender, og at dette kunne ske ved at mindst 8 ud af 10 biskopper skal være enige derom, vis der foretages ændringer omkring ritualer og andre indre forhold.

Hvad der overordnet kan bekymre er det mangelfulde kirkesyn, som kommer til udtryk i bemærkningerne til lovforslaget. Derfor sluttede Dansk Oase sit høringssvar således:


  Hvorfor rejser kirketjeneren til Brasilien?

Ved gudstjenesten kl. 10 søndag d. 23. februar blev der bedt for Solveig Sværke som ofte vikarierer for kirketjener eller kordegn. Hun fortæller her hvorfor hun rejser til Brasilien og Chile det næste stykke tid Læs her:


Bøn på Gaden

Ved Anne Ellerbek

Bøn på Gaden er et sted og et tidspunkt hvor Gud rører ved mennesker. Både fysisk i form af helbredelser og åndeligt. Bøn på Gaden er med til at trække mig tættere på Gud, idet jeg udfordres og samtidig velsigner mine medmennesker. Bøn På Gaden giver mig en større forståelse af Guds mægtige kraft og at han er lige så virkelig og relevant i dag som nogen sinde.

Hvem er vi?

Vi - Bøn på Gaden - er en gruppe kristne fra forskellige kirker som hver onsdag står på Lygtens plads, lige ved Nørrebro station. Læs mere: